[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 24 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


พยากรณ์อากาศ
 

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้ง : 259 หมู่ 1 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000

โทรศัพท์ 0-4412-2100 โทรสาร (Fax) 0-4412-2101
E-mail : htpkschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.htpk.ac.th
สังกัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปรัชญาของโรงเรียน : " จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ "
คติพจน์ของโรงเรียน : สุวิชาโน โลกวฑุฒนา " วิชาทำให้โลกพัฒนา "
คำขวัญของโรงเรียนน : " รู้วิชา กีฬาดี มีคุณธรรม นำพัฒนา "
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : " โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  มุ่งพัฒนาผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ให้มีคุณภาพเป็นเลิศอย่างรอบด้าน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายในปี 2560 "
คุณลักษณะอันพึงประสง์ของโรงเรียน : " รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดติดวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
ไม่เกี่ยงการทำงาน สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจจิตสาธารณะ "
สีประจำโรงเรียน : เทา - ฟ้า
สีเทา หมายถึง ผู้มีปัญญา มีความสามารถ
สีฟ้า หมายถึง ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ

อักษรย่อของโรงเรียน : ต.พ. หมายถึง โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
การจัดการการศึกษา : เปิดทำการสอน 2 ระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                  

พระพุทธรูปองค์ประธานในโรงเรียน : พระพุทธชัยมงคล
พระสงฆ์องค์อุปถัมภ์โรงเรียน : พระราชภาวนาวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
ได้รับการประกาศจัดตั้ง ( สถาปนา ) : จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2534

ประวัติโรงเรียน   

โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์หมู่ 1 บ้านห้วยต้อน ตำบลห้วยต้อน
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ 51 ไร่

              ในปี 2533 เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง เรียน
รวมจำนวนนักเรียน 80 คน

              ในปี 2534 รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 90 คน และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 ในช่วงแรกได้ใช้โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สังกัดสำนักงานประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และศาลาการเปรียญวัดสมานมิตรเป็นสถานที่ชั่วคราว

              ในวันที่ 12 มีนาคม 2535 ได้ย้ายมาเรียน ณ ที่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ปัจจุบัน โดยมีนายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ตำแหน่งอาจารย์ 1โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม และได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ ตามลำดับถึง พ.ศ. 2540

กระทั่งปี พ.ศ. 2542 นายประสิทธิ์ พุคยาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม คือ ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน
คือ นายสนธยา  แก้วหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ